Červenec 2010

Dobro

23. července 2010 v 22:45 | Nihilist
Nazývám hodnotou,
co trvá do věčna,
jako tón za notou,
Dráha mléčná…

Bez řečí - je to dech -
beze slov, však řvouce:
ticho na hřbitovech,
šum na louce.

A vítr na stráni
zavelí: Zohnouti!
Byť tímto nehaní,
nermoutí.

Nokturno II.

16. července 2010 v 21:18 | Nihilist
Dominice
15. července 2010, Jamné nad Orlicí

Vše stojí na místě,
mraky, tma, čas a vzduch,
i mé chybění Tě -
a chybí i můj duch.

Jen cvrčci cvrkají -
jak symfonie Múz,
jež se vrací do bájí,
by potkaly Tvůj vůz,

který veze Tvé Bytí,
chvíli pryč, chvíli blíž,
doufá, že Tě chytí -
Ty kladně odpovíš:

"Nasedni, půjdem dál,
po cestách kamenných,
ty budeš jako král,
já královna Plamenných."

A všude bude tu,
a zde mé Nokturno máš,
co křičí do světů:
                           "Lásko, ve mně plápoláš,
                            kdo ví proč, jak oheň,
                            záře z hvězd, světýlko
                            za noci! Lásko, kleň
                            nade mnou se malinko!
                            Jak oblouk gotický,
                            jsme věční, fakticky!
                            Ber slova magicky!
                            Mějme se navždycky…"

Žalm

8. července 2010 v 18:54 | Nihilist
Dorostla přistřihlá křídla
raněné vráně,
čerstvou vodu dala zřídla,
rozkvetly stráně
trochu smutně. Mlha zřídla,
splatila daně.

Nyní trest trýzniti musí -
za vášně slepé,
jež ze zahrad slastí rvu si,
když srdce tepe,
když jej malověrně dusí,
kdo pláče lépe.

K básníkům modlím se v strachu,
k jejich dílu
velkému. Vzpomínám Máchu,
Viléma, Jarmilu,
které osud držel v šachu
a tlačil na pilu.

Pýše

6. července 2010 v 15:32 | Nihilist
Mlčí z pýchy
ústa vzpurná
a mluví prudce
jak urna
jen popel, sliny jedovaté.
Takové řeči dobře znáte.

Vítr z kopců
podřízne hlavy
slovům, stromům,
bez popravy,
bez soudu, žalob, vin a práva.
A potom jemně mává, mává.

Jak mlčeti, jak mluviti
nevíme vůbec,
nezpívajíc.
V úplňcích jen vlčí vytí
můžeme slyšet,
jim jdem vstříc, vstříc.