Říjen 2010

Soumluv noci

28. října 2010 v 23:10 | Nihilist
Hluboká jsem až tam,
kde jsoucno začíná.
A odsud věčně plám
nekonečnu do klína.

Ač němá je má řeč,
slyšet lze v duši slov.
V mých mlýnech není mleč,
jen znění dávných strof.

Den je mým prorokem,
s nímž smlouvám světaběh.
Jak schází se rok s rokem,
vždy budu dlít ve tvých snech.

Předminulý věk

19. října 2010 v 1:40 | Nihilist
A nebylo to blouznění -
to jen o nás pohádky
vypravovati se jali.
Vskutku pravdy na tom není
ani za zub do kladky,
ani z šíroširé dáli.

S rozumem v hrsti šli jsme vpřed,
k sobě Bůh nás volal jím,
po cestě Slova - činu -
stačilo jenom nahlížet!
To dnes nikdo neví kým
být a kdo má za co vinu.

Výjev ze stvoření

10. října 2010 v 13:46 | Nihilist
"Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος …" (J 1, 1)

Z věčnosti krájí nás vteřiny
pro pohled Jednotě
a kosmos, nikoli nevinný,
do sebe pojme tě
vyřčením.

Intelligere

2. října 2010 v 23:33 | Nihilist
Písmo se z knih nepoztrácí
a duše nemá dna,
naše velká malost, arci,
jako lev je hladná.