Listopad 2010

Proslov zimy

26. listopadu 2010 v 1:00 | Nihilist
Nebytím znavený
první Sníh přináší železnou zvěst,
jakby z úst proroků, vločkami z hvězd…
- První mráz na bílém koberci křik:
"Potoky zaskleny!"
- a v tichu ustrnul okamžik.

Dialog vody a vína

26. listopadu 2010 v 1:00 | Nihilist
(Věnováno Davidovi, velikému asketovi, od libertina, jenž zradil hned první den naše ideje :)

LIBERTIN:
"Pijte víno, žerte maso,
netřeba znáti jména žen,
jež poznáte -
na všechny z vás čeká laso,
tak proč nebýt slastmi oblažen,
než přistoupíš, Kate."

ASKETA:
"Neboť nechci být nešťasten,
omezen zbytečným chtěním,
falší model zlých -
chci chléb a vodu jíst, jak ten,
jenž v poušti byl, byť nezměním
je v opak jich."

De reconciliatione cum Ostraviae

17. listopadu 2010 v 22:42 | Nihilist
Zvrhlá lenost
zazívala nad Ostravou otrávenou
a dusící se smog
se zvlažoval kyselým deštíkem

Bože! Akédie je
modlou lidu současného
jakoby byla zbyla
samojediná (alkoholem se podpírajíc)

Je 17. listopadu
ale o Oko let překročeného
a je jiné všechno… a nic

Ale vždycky byla a je
utěšuji se
a věřím -- (alespoň v princip)

Tedy jistě - byla a je hrstka těch
kteříž chtějí alespoň v úmyslech
něco chtít.

Chvění

14. listopadu 2010 v 0:59 | Nihilist
Chvějí se stébla trav
chvějí se dna světů

jak staříci roztřesení
povzneseni roztřesením

upřímným jako splav
jak dráhy ptačích letů

a všechno to chvění
je jen jedním chvěním