Březen 2011

Hoc non est corpus meum

31. března 2011 v 22:26 | Nihilist
Na stránkách Knihy tváří,
zbytečná slova mlčí,
marnost a nuda páří
se s časem, jenž ven trčí,
jakoby na drátě,
jak masy bez masa,
ve stejném kabátě,
duše se otřásá.
Pryč, mimo svět -
kam může spět...

Mistr mystiků

17. března 2011 v 20:59 | Nihilist
Září jak slunce úsměv životem,
někdy když sklopí zraky,
zahledí se v sebe-v něj,
pochválí ptáky, Duše,
a splyne s Esse,
neboť toto j-est
Deus.

Epoché

6. března 2011 v 1:17 | Nihilist
Nespěchám
a mluvte, mluvte
cokoli chcete.
Když těžkost
štěstí a pokory
mísí se s čekáním
a měsíc za dne bíle svítí,
je to jak zapomenutí bytí
v jeho největším rozkvětu.

Nemít nic,
a nechtít ani,
je blažeností.
Okamžik
pouhý však trvá to,
okrajem vteřiny,
jako když náhodou hvězdu
zahlédneš padat koutkem zraku
někde na noční jasné obloze

a stihneš si přát vše,
vše, co svírá ono nic,
o kterém třeba ani nevíš.

A mluvte si, co chcete,
stejně vás neuslyším,
protože nespěchám.
Jiní z dáven promlouvají sem
a kdoví jestli jim věřím.

Pomalu mi dochází,
že nejdříve musím nalézt hledání
a až poté mohu chtít
poznávat poznání.