Duben 2011

Epitaf

25. dubna 2011 v 1:19 | Nihilist
Náhodou jsem někde narazil na tuto anonymní báseň, tak jsem si ji zkusil jen tak cvičně přebásnit... :)


Nestůj, neplač nad hrobem mým,
nejsem tam, já v něm neležím.
Stal jsem se větrem, jenž vane.
Jiskrami, jimiž sníh plane.
Paprskem zářícím na zem.
Deštěm, jenž s nebe je házen.
Když probouzíš se do ranního ticha,
ptačím zpěvem, jenž nepospíchá
jsem, vzduchem nechávám se nést.
V noci jsem lehkou září hvězd.
Tak neplakej u hrobu mého,
já smrtí nepadl jsem v něho.

Anonymous (přeložil Tomáš Žitník)


Do not stand on my grave and weep,
I am not there, I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripend grain.
I am the gantle autumn rain.
When you awaken in the morning´s hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there, I did not die.

Anonymous